E-S-T verzorg voor u de keuringen van diverse merken APK meetmiddelen. Hiervoor komen wij voor het verlopen van de goedkeur bij u langs en melden de keuring af in het RME (Registratie MEetmiddelen). Deze digitale database van de RDW kan uw keuringsbevoegdheid stop zetten zodra een verplicht meetmiddel uit zijn keuring loopt.

Wij zijn toegelaten door het Nederlands Meetinstituut (NMi) voor het uitvoeren van deze keuringen, en onder streng toezicht van het NMi wordt dit gedaan. In de herkeuringsprocedures zit tevens een onderhoudsvorm die uitgevoerd moet worden. Deze zijn gebaseerd op het voorkomen van onjuiste metingen en bepalen bijvoorbeeld dat filters eerst vervangen moeten worden. E-S-T gaat voor maximale nauwkeurigheid en voert altijd een nieuwe kalibratie of justering uit. Een ander belangrijke onderwerp in de keuring is een conformiteitscontrole. De machine moet 100% gelijk zijn aan het typegoedkeurdossier. Een ander model eindslangetje aan de meetsonde kan de meting beïnvloeden en is al reden tot afkeur.

E-S-T is transparant. Onze prijzen zijn op de te verbruiken onderdelen na all-in prijzen. Dus geen extra posten voor gebruik van ijkgereedschappen, ijkgassen en certificaten.